Company satsar på personalen med Workly

För att öka trivseln och engagemanget hos personalen har Company valt Workly till sin leverantör av personalundersökningar. Med Workly får Company värdefull feedback från medarbetarna vilket hela tiden skapar möjlighet till utveckling.

Johan Johansson, CEO

 ”Det är värdefullt för oss att i realtid följa personalens åsikter och få stöd att genomföra förbättringar. Workly är modernt, effektivt och användarvänligt!” 

Omdömen stjärnor

Om Company

Company är ett medelstort företag inom detaljhandeln med flera butiker spridda över landet. Företaget har under de senaste åren upplevt snabb tillväxt. Company är ett medelstort företag inom detaljhandeln med flera butiker spridda över landet. Företaget har under de senaste åren upplevt snabb tillväxt. Company är ett medelstort företag inom detaljhandeln med flera butiker spridda över landet. Företaget har under de senaste åren upplevt snabb tillväxt.

Varför Workly?

Genom att välja Workly som sin leverantör kunde Company övervinna sina utmaningar med personalengagemang och skapa en mer engagerad arbetsstyrka. Partnerskapet med Workly visade sig vara en nyckelfaktor i Companys fortsatta framgång och tillväxt. Genom att välja Workly som sin leverantör kunde Company övervinna sina utmaningar med personalengagemang och skapa en mer engagerad arbetsstyrka. 

Boka genomgång av Workly

En person och ett lås.

In accordance with the current EU data protection laws, please take a minute to reviwe the term & conditions for using our services. Our terms describe how we use data and the options available to you.