Föreskrifter om Organisatorisk och Social Arbetsmiljö

Alla organisationer i Sverige omfattas av föreskrifterna om Organisatorisk och Social Arbetsmiljö (OSA). Föreskrifterna handlar om att skapa en god arbetsmiljö för alla anställda med målet att arbetsmiljön inte ska leda till ohälsa för någon anställd.

Arbetsgivaren ska ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete där den organisatoriska och sociala arbetsmiljön kontinuerligt undersöks och riskbedöms. Om risker för ohälsa identifieras ska en handlingsplan med åtgärder tas fram och när åtgärderna genomförts ska effekten av dem följas upp.

Kvinna som arbetar med Organisatorisk och Social Arbetsmiljö.
En glad man arbetare med Organisatorisk och Social Arbetsmiljö med hjälp av Workly.

Tidskrävande att följa lagen på egen hand

Många organisationer upplever det som svårt och tidskrävande att på egen hand uppfylla föreskrifterna om OSA. Att ta in konsulter leder också till en manuell process som ofta blir dyr. På Workly har vi sett behovet att förenkla OSA och därmed kunna erbjuda den första helt digitala lösningen för OSA.

Varför ska vi följa föreskrifterna?

  • Följ lagen! Grundläggande för att vara en hållbar arbetsgivare.
  • Slipp oroa er för besök från Arbetsmiljöverket som årligen gör över 500 inspektioner.
  • Att arbeta med OSA på ett modernt sätt leder ofta till många positiva effekter. Bland annat ökat förtroende och engagemang hos personalen med lägre frånvaro och ökad lönsamhet som resultat.
Glad man arbetare med på kontor.
Varför ska man välja Workly?

Varför ska vi välja Workly?

Det korta svaret är att Workly är den enda plattformen med ett komplett stöd för OSA. Med Worklys plattform får ni ökad förståelse för hur er organisation mår och utvecklas. Ni får också de bästa förutsättningarna för att göra förbättringar som leder till högre engagemang hos era medarbetare.

Se hur Workly kan hjälpa din organisation

En person och ett lås.

In accordance with the current EU data protection laws, please take a minute to reviwe the term & conditions for using our services. Our terms describe how we use data and the options available to you.