Förstå och utveckla med frekventa insikter

Kontinuerlig feedback är nyckeln till att på riktigt förstå medarbetarna. Upptäck problem i tid och utveckla din organisation i rätt riktning med hjälp av vår pulsundersökning.

Glad kvinna sitter framför datorn, efter att svarat på pulsundersökning

Engagerade medarbetare presterar bättre

Att förstå vad medarbetarna känner är grunden till att förbättra upplevelsen på arbetsplatsen. I undersökningen fokuserar vi särskilt på de områden som har störst betydelse för medarbetarnas engagemang. Forskning visar nämligen att engagerade team har upp till 43 % lägre personalomsättning och 23 % högre lönsamhet.

Forskningsbaserade frågor

Interna undersökningar erbjuder samma möjligheter som kundundersökningar men ni har möjlighet att enkelt bjud in hela eller delar av er organisation. Exempel på undersökningar kan vara frågor om arbetsplatsen eller enklare undersökningar som att ta reda på önskemål till en kommande kickoff.
Team tar fram forskningsbaserade frågor till pulsundersökning.
Man på kontor

Mät frekvent med snabba frågor

Worklys pulsmätning går ut till medarbetarna med valbart antal veckors mellanrum. Medarbetarna svarar på två minuter och gör det direkt på webben eller med vår mobilapp. Enkelheten bidrar till högt deltagande tillsammans med att ni väljer svarsperiod och antal påminnelser som passar er.

Kraftfull men enkel analys

En stor fördel med frekventa mätningar är att ni kontinuerligt får en uppdaterad bild av hur organisationen utvecklas och mår. Det gör att ni tidigt fångar upp nedåtgående trender och kan agera innan problem uppstår. Några av de frågor vi hjälper er besvara är:
Kvinna på kontor ser över puls analys.
Medarbetare som ser till att företaget är redo för en inspektion från Arbetsmiljöverket.

Riskvärden, målvärden och automatiska handlingsplaner

Utmaningen med alla undersökningar är förbättringsarbetet. Med Workly sätts riskvärden för olika områden (t.ex. Dialog) som visar när åtgärder behöver genomföras. När ett riskvärde underskrids skapas automatiskt en handlingsplan där chefen väljer lämpliga åtgärder för att få till en förbättring. På det här sättet blir förbättringsarbetet både tydligt och enkelt för cheferna.

Följ lagen

Alla arbetsgivare i Sverige ska följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Organisatorisk och Social Arbetsmiljö (OSA). Inom OSA ingår att undersöka, riskbedöma och åtgärda risker. I Worklys upplägg ingår utöver undersökning även riskbedömning och åtgärder (via automatiska handlingsplaner) som viktiga moment vilket gör att ni kan följa lagen och vara en hållbar arbetsgivare.
Kvinnlig chef på kontor

Upplev en bättre pulsundersökning med Workly

En person och ett lås.

In accordance with the current EU data protection laws, please take a minute to reviwe the term & conditions for using our services. Our terms describe how we use data and the options available to you.