Engagemang

Hur engagerad var personalen 2022?

Enligt Gallups State of the Global Workplace

Gallups senaste studie Gallups State of the Global Workplace publicerades tidigare under 2022. Den handlar om hur människor har det på jobbet världen över. Studien är en av de största och mest välgjorda om hur vi mår på arbetsplatsen och är en återkommande forskning Gallup genomför. Nu inleder vi 2023 med att kolla tillbaka på siffrorna från 2022.
Vanligtvis brukar siffrorna som presenteras i rapporten vara nedslående, och tyvärr är det samma visa denna gång. Rapporten visar att endast 21% av medarbetarna i världen är engagerade på sina arbeten. Om man ser till resultatet i Europa är siffrorna ännu dystrare där endast 14% av medarbetarna är engagerade, Europa har därmed den lägsta engagemangs nivån i hela studien. I Sverige är siffran högre än det europeiska snittet med en en engagemangsnivå på 21 %. Vilket är tråkiga siffror med tanke på att en människa i genomsnitt spenderar 81 396 timmar på sitt arbete. Oengagemang har långsiktiga negativa konsekvenser för både medarbetaren och organisationen. Dom här siffrorna visar att det finns mycket att göra 2023 för att öka engagemanget på våra arbetsplatser.

Varför är engagemang så viktigt?

Låt oss titta på några fler siffror från Gallups studie innan vi svarar på frågan. Majoriteten av världens medarbetare är inte engagerade, hela 60 % enligt studien. Dessa personer går till jobbet och gör vad de ska, men inte mycket mer än så. Det är en hög siffra men vad som är mer skrämmande är att siffran för aktivt oengagerade som ligger på hela 19 %. Dessa personer motarbetar aktivt sin arbetsgivare och kollegors arbete, dom är antagligen väldigt olyckliga på arbetsplatsen vilket resulterar i ett negativt agerande. Det här har självklart negativa konsekvenser för hela företaget, men man ska inte förringa den olycklige medarbetarens upplevelse. Att varje arbetsdag spendera tid på något du ogillar kan inte vara kul.
Tråkiga siffror, men vad betyder det i praktiken för en verksamhet? Om vi åsidosätter det mänskliga lidandet att inte trivas på sin arbetsplats. Faktum är att väldigt mycket av en verksamhets framgång är direkt kopplat till medarbetarnas engagemang, såsom lönsamhet, personalomsättning, frånvaro, kundnöjdhet och produktivitet.
Några av de positiva effekterna för den fjärdedel arbetsplatser med högst engagemang jämfört med den fjärdedel arbetsplatser med lägst engagemang. Siffrorna är medianprocentiga skillnader mellan företag i Gallups databas.
högre lönsamhet
1 %
lägre svinn
1 %
högre kundlojalitet
1 %
färre olyckor
1 %
högre försäljning
1 %
färre defekter
1 %
lägre frånvaro
1 %
lägre personalomsättning
1 %
Enligt Gallub är den estimerade globala kostnaden för oengagemang hela 81.9 triljoner USD, eller över 80 biljoner i kronor. Det är en extrem stor kostnad som visar på vilket stort affärsvärde engagerade medarbetare kan ha på en verksamhet. Budskapet från Gallups undersökning är enkelt, företaget måste lägga tid och ha en strategi för att arbeta med medarbetarengagemang. Att ignorera engagemanget på arbetsplatsen kostar helt enkelt för mycket pengar.

Ökad stress

Medarbetarengagemang är en av de viktigaste mätvärdena i studien men Gallup visar även en del andra intressant siffror, som till viss mån också kan härledas till engagemang. En intressant iakttagelse är att stressnivån hos världens arbetskraft ser ut att öka – igen. 44 % uppger att de upplevt en hög nivå av stress föregående dag. Det ska dock nämnas att siffran i Sverige är något lägre på 36 %, oförändrad siffra sedan föregående mätning. Stressnivåerna ser ut att ha ökat efter pandemin, som exempel var siffran 37% 2018. Därifrån har stressnivån stadigt ökat. Något som är lite positivt är att siffrorna för känslan av oro, sorg och ilska tycks minska något från tidigare all time high. Med andra ord blir tycks världens arbetare bli mer stressade men andra negativa känslor går tillbaka något.

Välbefinnande och engagemang går hand i hand

En viktig punkt rapporten tar upp är att välbefinnande och engagemang interagerar med varandra. När personalen är engagerade och trivs upplever de mycket mindre stress, ilska och hälsoproblem. Vilket är likställt med ett bättre välmående. Tyvärr är alltför många oengagerade på jobbet, som i sin tur skapar andra problem. Upplevelsen av arbetet påverkar även livet utanför jobbet.
33 % av de anställda uppger att de trivs i sitt övergripande välbefinnande världen över, vilket är en procentenhet bättre än föregående mätning – men siffran talar om att hela 67 % inte trivs i sitt välbefinnande globalt. Ser vi till Sverige ser siffran betydligt trevligare ut, här uppger hela 72% att de trivs med sitt välbefinnande. Det får vi tolka som att majoriteten av svenskarna är tillfreds med sina liv, det är dock anmärkningsvärt att engagemangsnivån i Sverige är så pass låg trots vårt höga välbefinnande, det tolkar vi på Workly som att förutsättningarna till att skapa högre engagemang bland personalen är goda i Sverige. Kontakta oss så berättar vi gärna hur.

Testa Workly idag

En person och ett lås.

In accordance with the current EU data protection laws, please take a minute to reviwe the term & conditions for using our services. Our terms describe how we use data and the options available to you.