Skapa bättre medarbetarupplevelser

Worklys medarbetarundersökning ger förståelse för personalens drivkrafter och behov. Hur lyckas vi? Skaver det någonstans? Och framförallt: Hur löser vi våra utmaningar?
Nöjd kvinna framför laptop

Engagerade medarbetare presterar bättre

Att förstå vad medarbetarna känner är grunden till att förbättra upplevelsen på arbetsplatsen. I undersökningen fokuserar vi särskilt på de områden som har störst betydelse för medarbetarnas engagemang. Forskning visar nämligen att engagerade team har upp till 43 % lägre personalomsättning och 23 % högre lönsamhet.

Forskningsbaserade frågor

Frågorna i medarbetarundersökningen är framtagna genom ett forskningssamarbete med docenter inom Arbetsvetenskap med särskilt fokus på de områden som är viktigast för ett ökat engagemang. Dessa områden är Dialog, Inflytande, Personlig utveckling, Teamkänsla och Tydlighet. Självklart går det bra att lägga till egna frågor.
Team tar fram forskningsbaserade frågor för medarbetarundersökning
Glad man medaretarundersökning

Enkelt att komma igång, enkelt att svara!

Att komma igång med Workly är enkelt. Ni väljer själva om Workly ska hantera utskick eller om ni gör det själva via Worklys användarvänliga gränssnitt. Era medarbetare bjuds in via e-post eller sms och svarar lika enkelt på datorn som i mobilen.

Kraftfull men enkel analys

Med Worklys analysverktyg får ni full koll på hur organisationen utvecklas och mår. Några av de frågor vi hjälper er besvara är:
Analysverktyg för medarbetarundersökning
Medarbetare som ser till att företaget är redo för en inspektion från Arbetsmiljöverket.

Riskvärden, målvärden och automatiska handlingsplaner

Utmaningen med alla undersökningar är förbättringsarbetet. Med Workly sätts riskvärden för olika områden (t.ex. Dialog) som visar när åtgärder behöver genomföras. När ett riskvärde underskrids skapas automatiskt en handlingsplan där chefen väljer lämpliga åtgärder för att få till en förbättring. På det här sättet blir förbättringsarbetet både tydligt och enkelt för cheferna.

Följ lagen

Alla arbetsgivare i Sverige ska följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Organisatorisk och Social Arbetsmiljö (OSA). Inom OSA ingår att undersöka, riskbedöma och åtgärda risker. I Worklys upplägg ingår utöver undersökning även riskbedömning och åtgärder (via automatiska handlingsplaner) som viktiga moment vilket gör att ni kan följa lagen och vara en hållbar arbetsgivare.

Kvinnlig chef på kontor

Upplev en bättre medarbetarundersökning med Workly

En person och ett lås.

In accordance with the current EU data protection laws, please take a minute to reviwe the term & conditions for using our services. Our terms describe how we use data and the options available to you.