Enkla, snygga och kraftfulla undersökningar för alla era behov

Med Workly får ni tillgång till ett modernt och kraftfullt enkätverktyg som kan användas för alla typer av undersökningar. En undersökning är ett sätt att kommunicera med deltagaren, därför är snygga undersökningar i er grafiska profil en självklarhet!
Skapa enkla enkätundersökningar med Workly

Kundundersökningar

Med Worklys enkätprogram är det enkelt att skapa precis de undersökningar ni vill. Ställ ett par enkla frågor eller skapa mer omfattande undersökningar som delas in i sektioner med bilder för att behålla en lätt känsla.

Våra kunder uppskattar hur snygga undersökningarna är för den som svarar. Lägg till en uppstartssida till enkäten som ni enkelt designar med bakgrundsbild och er logga för att nå fram med ert varumärke. I enkäten används också er färgsättning för svarsknappar, grafiska element, med mera.

Interna undersökningar

Interna undersökningar erbjuder samma möjligheter som kundundersökningar men ni har möjlighet att enkelt bjuda in hela eller delar av er organisation. Exempel på undersökningar kan vara frågor om arbetsplatsen eller enklare undersökningar som att ta reda på önskemål till en kommande kickoff.
Interna undersökningar från Workly
Laptop med enkätundersökning från Workly

Enkelt att svara

Självklart behöver det vara enkelt att svara för att er undersökning ska bli lyckad. Därför har vi sett till att det är precis lika enkelt att svara i mobil som via surfplatta, laptop eller desktop. Ni väljer om deltagarna ska få undersökningen via e-postinbjudan/SMS eller genom att gå in på en webblänk.

Undersökning med anonyma eller öppna svar

De flesta undersökningar som görs är anonyma men Workly erbjuder även möjligheten att skapa undersökningar med öppna svar. Exempel på öppna undersökningar kan vara uppföljning av kundprojekt där bara en eller ett par personer hos kunden ska svara. Det kan också vara att ställa frågor till en medarbetare och ha svaren som underlag för ett uppföljande samtal med medarbetaren.
Anonyma undersökningar
Analys enkätundersökning

Enkel och modern analys

När svaren är inne tar ni del av resultaten i Worklys moderna och enkla analysverktyg. Analysverktyget erbjuder goda förutsättningar för att övervaka alla resultat från en undersökning, och inom en snar framtid kommer ytterligare filtreringsalternativ att införas.

Worklys enkätprogram

Worklys enkätprogram är modernt, användarvänligt och fullt av möjligheter. Ni kan ställa flervalsfrågor, matrisfrågor och frågor med fritext eller siffersvar. Ni kan tillämpa hoppa-över-logik så att deltagare som ger ett specifikt svar kan dirigeras till en senare del av enkäten. Det går också att lägga in beskrivande texter, bilder som hjälper till att förklara en fråga eller som helt enkelt gör enkäten trevligare att svara på.
Enkätverktyg från Workly
Chef kvinna arbetar med arbetsmiljö undersökning

Funktioner

Här listar vi några av de populära funktioner som finns i Worklys enkätprogram.

Årsöversikt

Efter ett tag kan man ha både Avslutade, Pågående och Kommande undersökningar. Då är Worklys årsöversikt mycket praktisk. Med översikten är det enkelt att gå tillbaka till tidigare undersökningar, se vilka som är aktuella just nu och vilka som är på gång.
Schemaläggning enkätundersökning

Upplev ett bättre enkätverktyg

En person och ett lås.

In accordance with the current EU data protection laws, please take a minute to reviwe the term & conditions for using our services. Our terms describe how we use data and the options available to you.