Engagemang + OSA = Sant

Många företag och organisationer hanterar idag Engagemang och OSA separat. Vi kommer här att titta närmare på hur begreppen hänger samman – vilket är betydligt närmare än vad många tror!
Team som arbetar för ökat engagemang med OSA.
Kvinna som arbetare med engagemang på arbetsplatsen

Engagemang och OSA

Om du är ute efter en puls- eller medarbetarundersökningar är chansen stor att du redan har något av begreppen Engagemang och OSA på din radar.

Frågan vi ställde oss var: Går det att ha ett system för både Engagemang och OSA?

Engagemang förebygger ohälsa

För att svara på frågan tittade vi på resultat från Worklys forskning om vad som driver Engagemang och jämförde med de områden som Arbetsmiljöverket nämner som viktiga inom OSA för att förebygga ohälsa.

Vi kunde se stora likheter mellan det som skapar engagemang och det som är viktigt i OSA för att förebygga ohälsa. Worklys forskare hade kommit fram till något bredare benämningar men som handlar om precis samma saker.

Drivare av engagemang enligt Workly och Arbetsmiljöverket
Man arbetar på laptop, nöjd och engagerad

Vår slutsats: Engagemang + OSA = Sant

Engagemang och OSA handlar i grunden om samma sak. Det är samma frågor som gör att medarbetare mår bra och blir engagerade.

En plattform för både Engagemang och OSA

Workly har tagit fram en plattform som ni använder både för att följa upp och utveckla engagemanget för medarbetarna samtidigt som ni klarar av föreskrifterna om OSA. Eftersom det i grunden är samma frågor som ställs upplever många att OSAn i stort sett klaras av med automatik genom Workly.

Jag vill veta mer om Worklys lösning

En person och ett lås.

In accordance with the current EU data protection laws, please take a minute to reviwe the term & conditions for using our services. Our terms describe how we use data and the options available to you.