Kom igång med OSA

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om OSA gäller för alla arbetsgivare i Sverige. Workly har digitaliserat och automatiserat arbetet med OSA så att det många upplever svårt nu är enklare än någonsin!

OSA, eller Organisatorisk och Social Arbetsmiljö, är viktigt av flera skäl:

🧘 Medarbetarnas välbefinnande 

På en arbetsplats där OSA hanteras väl, mår medarbetarna bra psykiskt och fysiskt. Detta kan minska sjukfrånvaro, stressrelaterade problem och andra arbetsrelaterade sjukdomar.

📈 Starkt samband med engagemang

Forskning har visat ett starkt samband mellan OSA och Engagemang. Det är helt enkelt samma faktorer som gör att anställda klarar sig från ohälsa (OSA) som gör att de också trivs och blir engagerade på jobbet.

🎯 Öka produktivitet och lönsamhet

Genom att hantera OSA på ett smart sätt kan ni alltså öka engagemanget. Engagemang är i sint tur kopplat till en lång rad positiva effekter som t.ex. minskad personalomsättning samt ökad produktivitet och lönsam.

⚖️ Följ lagen

Varje år gör Arbetsmiljöverket över 500 inspektioner av OSA. Genom att välja Workly följer ni lagen och kan enkelt ta ut en OSA-rapport den dag ni får en inspektion. En smart och enkel lösning för det företag som vill vara en hållbar arbetsgivare.

Boka ett webbmöte med Workly

Boka ett webbmöte med en av våra experter som visar hur ni kommer igång med arbetet kring organisatorisk och social arbetsmiljö – helt kostnadsfritt!

Vad innehåller Worklys stöd för OSA?

Undersökningar inom OSA

Undersök

Med Workly får ni alla relevanta frågor att undersöka. Frågorna är framtagna genom ett forskningssamarbete med docenter i Arbetsvetenskap

Riskbedöm

Sätt egna risk- och målvärden direkt i Workly och få automatiska aviseringar om de underskrids.

Åtgärder

Om ni hamnar under ett riskvärde skapas automatiskt en handlingsplan som tilldelas berörd chef. Handlingsplanen ger ett stöd för att välja ut åtgärder.
OSA uppföljning

Uppföljning

Tack vare Worklys digitala lösning sköts all uppföljning enkelt och automatiskt – allt i linje med OSA.

Komplett digitalt stöd för OSA

En person och ett lås.

In accordance with the current EU data protection laws, please take a minute to reviwe the term & conditions for using our services. Our terms describe how we use data and the options available to you.