Varför är engagemang så viktigt?

På några år har engagemang blivit ett etablerat begrepp inom HR. Vi kommer här ge svar på några av de vanligaste frågorna som engagemang väcker:

Varför är Engagemang så viktigt?

Det säger sig självt att ett team med engagerade medarbetare – som vill det bästa för sin organisation och arbetar intensivt med passion – bidrar mer än ett team med oengagerade medarbetare som går till jobbet för att ”göra sina timmar”. Men hur pass viktigt är engagemang? En stor undersökning från Gallup av den amerikanska arbetsmarknaden visar att team med förhållandevis högt engagemang har följande fördelar mot team med förhållandevis lågt engagemang:
Lägre frånvaro
1 %
Lägre personalomsättning
1 %
Högre produktivitet
1 %
Högre lönsamhet
1 %

Genom att öka engagemanget kan ni blant annat drastiskt minska personalomsättning, sänka frånvaron och i slutänden förbättra er lönsamhet.

Team tar fram forskningsbaserade frågor för medarbetarundersökning

Vad skapar Engagemang?

Workly har haft ett 18 månader långt forskningsprojekt tillsammans med Högskolan i Dalarna där två docenter i arbetsvetenskap var med och utredde vad som skapar medarbetarengagemang. Fem starka drivare av engagemang identifierades:
Drivare av engagemang
Det som mest av allt driver engagemang är Inflytande. Inflytande handlar om att få förtroende och ansvar, vara delaktig och bli lyssnad på.

Hur kan vi höja vårt engagemang?

Forskning visar att Inflytande är den enskilt viktigast drivkraften för ökat engagemang. Inflytande handlar både om att Lyssna på medarbetarna och att Göra medarbetarna delaktiga.

Lyssna på medarbetarna

Att börja mäta engagemang och de frågor som påverkar engagemanget mest samt att på riktigt göra förbättringar på dessa områden är en bra grund för en hälsosam och välfungerande arbetsplats där medarbetarna trivs och är engagerade. Passar Medarbetarundersökning eller Pulsundersökning för er?

Gör medarbetarna delaktiga

För att verkligen öka engagemanget rekommenderar vi Worklys Pulsundersökning med självledarskap som ger er den mest moderna lösningen för att involvera medarbetarna i förbättringsarbetet. Det gör att medarbetarna blir delaktiga, får känna ansvar och förtroende samtidigt som de blir lyssnade på.

Man arbetar på laptop, nöjd och engagerad

Se hur Workly kan hjälpa din organisation

En person och ett lås.

In accordance with the current EU data protection laws, please take a minute to reviwe the term & conditions for using our services. Our terms describe how we use data and the options available to you.