Medarbetarskap är nyckeln till Engagemang

En av de viktigaste nycklarna för att skapa engagerade medarbetare är ett väl utvecklat medarbetarskap, där personalen tar ansvar för att skapa en bättre arbetsplats. Det här har vi på Workly tagit fasta på.

Vad är Medarbetarskap?

Gott medarbetarskap handlar inte bara om att göra sina arbetsuppgifter väl. Medarbetaren är en del av ett socialt sammanhang och behöver kunna samarbeta med andra, bidra till en god stämning, till att de grupper man ingår i fungerar och ha en förmåga att agera med arbetsgivarens bästa i åtanke.

Högt engagemang vs. lågt engagemang

Högt engagemang hos medarbetare ger en rad positiva effekter som lägre personal omsättning, högre lönsamhet, högre produktivitet och lägre frånvara för att nämna några. Att ha en engagerad personal ger förutsättningar för att skapa ett framgångsrik verksamhet. Gallup har som exempel under 50 års tid genomfört undersökningar om medarbetarengagemang och menar att engagerade medarbetare skapar bättre affärsresultat.

Källa: Den ¼ arbetsplatser med högst engagemang vs. den ¼ arbetsplatser med lägst engagemang Gallup State of the American Workplace report.

Lägre personalomsättning
1 %
Högre lönsamhet
1 %
Högre produktivitet
1 %
Lägre frånvaro
1 %

Gårdagens synsätt fungerar inte

Tidigare var det vanligt att chefen bestämde vad som skulle göras. Och inte nog med det – också hur det skulle göras. Medarbetarna som då kallades ”Personalen” gjorde uppgifterna i den ordning och på det sätt som chefen sa att de skulle göras. Resultatet blev oengagerad ”personal” som inte kände för att komma med nya idéer. Det ledde i sin tur till att företagen stangerade i sin utveckling. T.ex. var det inte särskilt inspirerande för ”personalen” att försöka skapa nya produkter och tjänster. Gårdagens ledarskap ledde till att företagen och andra organisationer fick en sämre utveckling samtidigt som medarbetarnas engagemang var på en låg nivå.

Vad skapar ett högt engagemang?

Ett forskningsprojekt mellan Workly och Högskolan Dalarna visade att inflytande, dialog och teamkänsla korrelerar högst med engagerad personal och medarbetarskap. För att engagera medarbetare är de här tre områdena viktigast. Läs mer om drivarna här.

Inflytande

Delaktighet, förtroende, möjligheter att påverka, befogenheter.

Korrelation med Engagemang: 0.73

Dialog

Feedback, öppenhet, samtalsklimat, att bli lyssnad på.

Korrelation med Engagemang: 0.58

Teamkänsla

Gemenskap, hjälp, stöd, socialt, samarbete.

Korrelation med Engagemang: 0.46

Systemstöd för medarbetarskap

Skapa engagemang med Workly

Workly är ett av få system på marknaden som har utvecklats med en ide att öka engagemanget genom ökat medarbetarskap. Vi har helt enkelt applicerat teorin bakom hur engagerade medarbetare skapas och format vårt verktyg efter det. Resultatet är ett unikt systemstöd för att engagera personalen.

Se hur Workly kan hjälpa din organisation

En person och ett lås.

In accordance with the current EU data protection laws, please take a minute to reviwe the term & conditions for using our services. Our terms describe how we use data and the options available to you.