En smart plattform för ökat engagemang

Mät, analysera och involvera medarbetarna med Worklys smarta plattform. Skapa automatiska för att hela tiden öka engagemang, glädje och produktivitet.

Nästa generations pulsundersökning

Syftet med Workly är, förutom att mäta och analysera engagemanget, att göra medarbetarna delaktiga i förbättringsarbetet. Med Workly involveras de anställda kontinuerligt i att tillsammans göra förbättringar på arbetsplatsen.

Lönsamhet och engagemang

Engagemang påverkar lönsamheten

Engagerade medarbetare i kombination med rätt kompetens är viktiga grundstenar för att skapa mer lönsamma och produktiva organisationer. Worklys ambition är att öka andelen engagerade medarbetare hos våra kunder och samtidigt skapa fler framgångsrika organisationer med hjälp av vår innovativa plattform.

Engagerade medarbetare som arbetar.
Evidensbaserade forskningsresultat.

Forskningsbaserade frågor

Förstå engagemanget och vad som driver det

Workly baseras på viktiga frågor från de områden som vår forskning visar ha starkast korrelation till medarbetarengagemang. Varje frågeomgång består av 8 frågor och ni väljer själva hur ofta personalen ska svara, välj mellan 2, 4, 6 veckors intervaller. Svaren är anonyma och svaras på direkt på webben. Det går snabbt och enkelt att svara i gränssnittet vilket bidrar till högre svarsfrekvens.

  • Dialog
  • Inflytande
  • Personlig utveckling
  • Teamkänsla
  • Tydlighet

Hitta förbättringsåtgärder

Insights som leder till actions, på riktigt

Workly ger er bättre data för att hitta lösningar, baserat på de insamlade synpunkterna från medarbetarna. Det här gör det enkelt för alla medarbetare att delta med förbättring av arbetsplatsen.

Det är viktigt att följa upp på den insamlade feedbacken från medarbetarna annars blir mätningarna ofta kontraproduktiva och engagemanget sjunker.

Workly arbetar i backgrunden för automatiska förbättringar på arbetsplatsen.
Medarbetare som går igenom en analys från Workly och tittar på resultaten från mätningarna.

Analysverktyg

Insights leder till bättre beslut

Chefer ges möjlighet att se vilka faktorer som driver organisationen framåt – och vad som är grunden för eventuellt missnöje. I realtid kan beslutsunderlag tas fram som ger ledare rätt information för att vidta strategiskt riktiga beslut. Workly hjälper er att få värdefulla insikter om just er organisation som presenteras i ett kraftfullt analysverktyg.

MÄT ERT eNPS RESULTAT

Löpande mätningar av medarbetarnöjdhet

eNPS är idag ett vedertaget nyckeltal där du genom ett mätvärde får svar på hur nöjda organisationens medarbetare är. Workly kan enkelt mäta er organisations eNPS och presentera resultatet både på team och organisationsnivå. 

En medarbetare går igenom eNPS med en annan medarbetare.

Prova Workly gratis

En person och ett lås.

In accordance with the current EU data protection laws, please take a minute to reviwe the term & conditions for using our services. Our terms describe how we use data and the options available to you.