Engagera personalen och skapa en bättre arbetsplats

Automatisera arbetet för att hela tiden öka engagemang, glädje och produktivitet med hjälp av Workly.

Öka engagemanget​

Mät engagemang och andra nyckelfrågor på det sätt som passar er med kraftfull analys.

Klara lagkraven för OSA

Använd Worklys undersökningar som grund för er Organisatoriska och Sociala Arbetsmiljö.

Undersökningar

Använd Worklys enkla enkätverktyg för att skapa egna undersökningar.

Vad säger våra kunder?

Fördelar med högt engagemang

Forskning visar flera positiva effekter för arbetsplatser med engagerade medarbetare. Läs mer om fördelar med engagemang.

Lägre frånvaro
1 %
Lägre personalomsättning
1 %
Högre produktivitet
1 %
Högre lönsamhet
1 %

Full flexibilitet

Vi vet att alla organisationer ser olika ut. Workly är byggt för att klara komplexa organisationer och erbjuder funktionalitet som:

Organisatorisk och Social Arbetsmiljö

Alla organisationer i Sverige omfattas av föreskrifterna om Organisatorisk och Social Arbetsmiljö (OSA). Det är svårt och tidskrävande att uppfylla lagen på egen hand. Workly har digitaliserat och automatiserat arbetet med OSA så att ni på ett enkelt sätt kan följa lagen och vara en hållbar arbetsgivare!
OSA handlingsplan

Egna undersökningar

I plattformen ingår Worklys enkätprogram som ni kan använda för kundundersökningar och interna undersökningar till personalen. Det går att skapa enkäter med flera sorters frågor och ange ”hoppa-över-logik”. Respondenten får enkäten i er grafiska profil, svarar på valfri enhet och bjuds in via e-post eller med webblänk.

Se hur Workly kan hjälpa din organisation

En person och ett lås.

In accordance with the current EU data protection laws, please take a minute to reviwe the term & conditions for using our services. Our terms describe how we use data and the options available to you.